هاست پرسرعت ایران SSD

هاست ایران 1000 مگابایت

اکانت ftp و اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
سایر امکانات نامحدود می باشد

 • پهنای باند نامحدود
 • مصرف CPU تا 20 درصد از یک هست
 • ادد دامین اظافه 1 عدد
 • SSL رایگان دارد
 • انتقال رایگان وب سایت شما به تیک هاست
هاست ایران 2000 مگابایت

اکانت ftp و اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
سایر امکانات نامحدود می باشد

 • پهنای باند نامحدود
 • مصرف CPU تا 20 درصد از یک هست
 • ادد دامین اظافه 1 عدد
 • SSL رایگان دارد
 • انتقال رایگان وب سایت شما به تیک هاست
هاست ایران 3000 مگابایت

اکانت ftp و اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
سایر امکانات نامحدود می باشد

 • پهنای باند نامحدود
 • مصرف CPU تا 20 درصد از یک هست
 • ادد دامین اظافه 1 عدد
 • SSL رایگان دارد
 • انتقال رایگان وب سایت شما به تیک هاست
هاست ایران 5000 مگابایت

اکانت ftp و اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
سایر امکانات نامحدود می باشد

 • پهنای باند نامحدود
 • مصرف CPU تا 20 درصد از یک هست
 • ادد دامین اظافه 1 عدد
 • SSL رایگان دارد
 • انتقال رایگان وب سایت شما به تیک هاست